HỘI NỘI THẤT VIỆT NAM

VIETNAM INTERIORS ASSOCIATION (VIA)

"Trong bối cảnh hội nhập và cuộc cách mạng Khoa học lần thứ tư, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn ổn định ngay cả khi đại dịch Covid diễn ra và có nhiều hướng tiếp tục phát triển. Kinh tế ổn định và phát triển là tiền đề quan trọng cho việc phát triển các lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, nội thất. Thị trường nội thất Việt Nam chưa bao giờ trở nên sôi động và đứng trước nhiều cơ hội cũng như thách thức như giai đoạn này. Các thành phần tham gia trực tiếp vào ngành Nội thất Việt Nam hiện nay từ tư vấn thiết kế, thi công, sản xuất, kinh doanh thiết bị, vật liệu...đang hoạt động phân tán, thiếu kết nối dẫn đến lãng phí làm cho sự phát triển của ngành chưa tương xứng với tiềm năng vốn có.

Hội Nội thất Việt Nam ra đời nhằm mục đích xây dựng một tổ chức xã hội nghề nghiệp trên quy mô toàn quốc và được thành lập theo quy định của pháp luật; tập hợp, đoàn kết các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực Nội thất cùng nhau xây dựng môi trường hoạt động minh bạch, lành mạnh, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có, góp phần tổ chức không gian chức năng trong các công trình kiến trúc văn minh, hiện đại, bản sắc; đóng góp chuyên môn trong lĩnh vực Nội thất cho công đồng xã hội, xây dựng ngành nội thất Việt Nam phát triển trong khu vực và quốc tế.

Ban vận động thành lập Hội Nội thất Việt Nam kính mời Quý vị - những nhân tố tiên phong tham gia đồng hành hỗ trợ và đóng góp ý kiến cho việc xây dựng Hội Nội thất Việt Nam. Trân trọng cảm ơn!

ĐĂNG KÝ THAM GIA ngay!

THƯ NGỎ

tải tài liệu

THÀNH PHẦN HỘI VIÊN

Nhóm thi công nội thất

Nhóm tư vấn, thiết kế

Nhóm sản xuất

Sản xuất đồ nội thất (bàn, ghế, tủ, giường, v.v...) Sản xuất vật liệu nội thất (gỗ, kính, đá, gạch, v.v...)

Nhóm thương mại dịch vụ 

Cá nhân và tổ chức buôn bán, nhập khẩu các sản phẩm nội thất

Nhóm các ngành liên quan

Thi công điện, nước, điều hòa,  công nghệ, sản xuất phần mềm,...

Nhóm đào tạo & chuyên gia

Các nhà lý luận, phê bình, pháp luật, chính sách ngành, v.v...

Bao gồm các nhà thầu nội thất, xây lắp nội thất - thi công, các bộ phận cấu thành không gian nội thất, v.v...

Tư vấn quản lý dự án,
tư vấn thiết kế....

QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

Quyền lợi 5

Được giới thiệu hội viên mới.

Quyền lợi 6

Được Hội khen thưởng theo quy định của Hội và quy định của pháp luật.

Quyền lợi 7

Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

Quyền lợi 8

Hội viên danh dự và Hội viên liên kết được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Quyền lợi 2

Quyền lợi 1

Quyền lợi 3

Quyền lợi 4

Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.
Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Tự bảo đảm
kinh phí hoạt động
Tuân thủ Hiến pháp,
pháp luật,
 Điều lệ Hội
Tự nguyện,
tự quản
Dân chủ, bình đẳng,
công khai,
minh bạch
Không vì
mục đích lợi nhuận

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 

1

3

KẾT NỐI – GẮN BÓ - HỢP TÁC
Kết nối – Gắn bó – Hợp tác hiệu quả với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các đơn vị chuyên môn trên cơ sở chủ động từ Hội các cấp, tạo mối liên kết bền vững giữa KTS Nội thất và các nhà đầu tư, tổ chức doanh nghiệp, trên cơ sở đào tạo, triển khai chuyên môn, chú trọng khu vực ngoài nhà nước.
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN - SÁNG TẠO
PHẢN BIỆN
CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO
Chú trọng nghiên cứu gắn liền thực tiễn; Tổ chức đào tạo thường xuyên nhằm tăng cường công tác phát triển nghề nghiệp liên tục, phổ cập kiến thức và gắn kết với nhu cầu xã hội; Tổ chức hội thảo, workshop đa dạng, đa thành phần phục vụ nghiên cứu đào tạo; Trao học bổng cho các Sinh viên chuyên ngành nội thất...
CÔNG TÁC XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN HỘI
Hoàn thiện bộ máy tổ chức Hội trên cơ sở rà soát tổng thể chặt, kỹ về pháp lý, đề cao tính dân chủ nhưng phải tập trung; Linh hoạt, sáng tạo về hoạt động để các cấp Hội tiếp tục phát huy là ngôi nhà chung của các KTS nội thất, các nhà đầu tư, tổ chức doanh nghiệp cùng giới chuyên gia; Tăng cường đồng hành, sẻ chia giữa các Hội viên; Việc kết nạp hội viên được tiến hành thường xuyên.

2

4

5

Nâng cao chất lượng tư vấn sáng tạo mang tính chuyên nghiệp; Góp được nhiều công trình thiết kế nội thất phong cách, có giá trị cho nước nhà; Đề xuất các giải pháp, các tiêu chuẩn mới, vượt qua các ranh giới trong thiết kế nội thất, biến đổi không gian sống và làm việc, hướng tới thiên nhiên hay các công trình văn minh, hiện đại, có bản sắc.
Đóng góp ý kiến phản biện các chính sách cho chính phủ. Chủ động trong vận động, đề xuất tạo lập môi trường hành nghề phù hợp với luật pháp, công bằng, bình đẳng cho KTS và các nhà thiết kế Nội thất tại Việt Nam.

TIMELINE HOẠT ĐỘNG

2023 - 2025
2023
QUÝ I
Dự thảo khung
mô hình Hội
QUÝ II
2023
THÁNG 12
THÁNG 1
Triển khai, vận hành Hội sau khi ra mắt Hội Nội thất Việt Nam
QUÝ III
2023
2023
Họp bàn xin ý kiến về việc xây dựng mô hình Hội 
Dự kiến Đại hội và Lễ ra mắt Hội Nội thất Việt Nam

BAN SÁNG LẬP

Nguyên chủ tịch Hội KTSVN
Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Ông Nguyễn Tấn Vạn
Chủ tịch Công ty CP Luxxy Việt Nam
Ông Nguyễn Đình Toàn
Chủ tịch Công ty  AA Corporation
Ông Nguyễn Quốc Khanh
Phó  Tổng biên tập TC Nhà đẹp
Ông Nguyễn Văn Tất
Chủ tịch Công ty TNHH giải pháp chiếu sáng CARA
Ông Nguyễn Quốc Thống
MIỀN NAM
MIỀN TRUNG

THÀNH VIÊN BAN VẬN ĐỘNG

MIỀN BẮC
 Giám đốc 
Kiến Việt
Ông Vương Đạo Hoàng
Giám đốc
Luxxy Việt Nam
Ông Lê Tuấn Linh
Giảng viên
ĐH Xây dựng Hà Nội
Ông Hoàng Anh
Hiệu trưởng
Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng
Ông Phạm Anh Tuấn
Phó ban
Giám đốc
Thiên Vương Hội An
Ông Nguyễn Bách Khoa
Chủ tịch HĐTV
Giải pháp chiếu sáng CARA
Ông Nguyễn Quốc Thống
Trưởng ban
Nguyên Giám đốc thiết kế
TTT
Ông Trần Khánh Trung
 Giám đốc điều hành
Nội thất AKA
Bà Mai Đỗ Thùy Dung
Tổng giám đốc
Minh Long
Ông Nguyễn Minh Cương
Giám đốc
 Lees Việt Nam
Ông Trần Trung Thành
 Giám đốc 
Trang Trí Cao Sang
Ông Trần Anh Cường
Trưởng khoa Nội thất và
 Mỹ thuật Công nghiệp
ĐH Kiến trúc Hà Nội
Ông Vũ Hồng Cương
Phó ban
Viện trưởng viện
CN Gỗ & Nội thất 
 ĐH Lâm nghiệp
Ông Lý Tuấn Trường
Sáng lập viên
Diễn đàn SV 
Nội thất Việt Nam

Ông Lưu Việt Thắng
 Chủ tịch HĐQT - TGĐ
TTAs
Ông Lê Trương
Phó ban thường trực

Ông Lưu Việt Thắng
Trưởng bộ môn Trang Trí Nội Ngoại Thất
ĐH Mỹ thuật Công nghiệp

Email: thang@hoinoithat.vn
Số điện thoại: 098 909 5179

Ông Vương Đạo Hoàng
Giám đốc
Công ty Cổ phần Thiết kế & Truyền thông Kiến Việt 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Email: hoang@hoinoithat.vn
Số điện thoại: 097 880 1711